Διδάσκοντες/ουσες

Διδάσκοντες/ουσες από το Τμήμα Γ.Φ.Π.Π.Χ.

 1. Αμαλία Αβραμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια (ΓΦΠΠΧ 7)
 2. Ιάκωβος Ακτσόγλου, Επίκουρος Καθηγητής (ΓΦΠΠΧ 1, ΓΦΠΠΧ5)
 3. Στεφανία Αμοιρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια (ΓΦΠΠΧ 10)
 4. Πασχάλης Βαλσαμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΓΦΠΠΧ4, ΓΦΠΠΧ9, ΓΦΠΠΧ 11)
 5. Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια (ΓΦΠΠΧ 2, ΓΦΠΠΧ 4, ΓΦΠΠΧ 6, ΓΦΠΠΧ 9)
 6. Χριστίνα Μάρκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ΓΦΠΠΧ2, ΓΦΠΠΧ9, ΓΦΠΠΧ10)
 7. Αγγελική Μουζακίτη, Ε.ΔΙ.Π. (ΓΦΠΠΧ1, ΓΦΠΠΧ 2, ΓΦΠΠΧ 4, ΓΦΠΠΧ5 ΓΦΠΠΧ 6, ΓΦΠΠΧ 9, ΓΦΠΠΧ 10)
 8. Ηλίας Πετρόπουλος, Καθηγητής (ΓΦΠΠΧ 1, ΓΦΠΠΧ 3, ΓΦΠΠΧ 7)
 9. Γεώργιος Σαλακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΓΦΠΠΧ 10)
 10. Ελευθέριος Χαρατσίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΓΦΠΠΧ 2, ΓΦΠΠΧ 3, ΓΦΠΠΧ 8, ΓΦΠΠΧ 9).

Εξωτερικός συνεργάτης

 1. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας, αρχιτέκτονας, ερευνητής, συνεργάτης ΤΓΦΠΠΧ (ΓΦΠΠΧ 1, ΓΦΠΠΧ 5, ΓΦΠΠΧ 12)
Scroll to Top